• Moa Nilsson

Distillery Visit: The Clydeside Distillery in Glasgow

Updated: Nov 8, 2020

The day I chose to visit The Clydeside Distillery in Glasgow was one of those weird days when it's sunny one second and pouring down with rain the next. I got the bus over from Edinburgh for only £10 which I almost prefer to taking the train since it's usually quite quiet and comfortable. It only takes about 1h 20min so basically the same time as the train anyways, and it's cheaper.


To get to the distillery you can walk which take about 46 minutes from the bus station or if you want a shorter walk then you can get the subway to the nearest station. I also realised that there's a hop on/hop off bus that takes all the way there as well. Perfect if you want to discover more of Glasgow as well. I like walking so I decided to take my umbrella and stroll along the streets. They also have good instructions on how the get there on the website if you want other options as well.


På dagen som jag valde att besöka The Clydeside Distillery i Glasgow so var det en sådan där märklig dag när det är strålande solsken ena sekunden och regn som står som spön i backen nästa. Jag tog bussen från Edinburgh till Glasgow för endast £10 vilket jag nästan föredrar framför tåget då det är tystare och mer bekvämt. Tar endast 1h 20min så i princip samma tid som tåget och det är även billigare.


För att ta sig till destilleriet kan man promenera vilket tar runt 46min från busstationen eller om du vill ha en kortare promenad så går det att ta tunnelbanan till närmsta station också. Insåg vid besöket att det även går en Hop on Hop off buss hela vägen dit. Perfekt om man vill upptäcka mer av Glasgow. Jag gillar vanligtvis att gå överallt så bestämde mig för att ta mitt paraply och promenera längs med gatorna hela vägen. Det finns även bra instruktioner av hur man hittar dit på hemsidan om man vill se fler alternativ.First thing I can say is that it's a stunning building in a nice location. Situated just by the Clyde is this magnificent building that used to be the pump station for the queens dock. And I mean look at the still room - anyone else get a little bit excited every time they catch the first sight of a pair of stills, or just me?


Det första jag kan säga är att destilleriet ligger riktigt fint till. Precis intill floden The Clyde ligger denna magnifika byggnad som brukade vara en bränslestation för skepp som skulle lägga till i drottningens hamn. Och titta bara på rummet där pannorna är - någon annan som känner igen sig i att man blir lite exalterad av att bara se skymten av enkelpannor, eller är det bara jag?The building has never been a distillery before but was often surrounded by alcoholic liquids since the bypassing ships used to import and export beer, wine and whisky, as well as other merchandise such as spices and cotton.


Byggnaden har aldrig varit ett destilleri förut men var ofta omringat av alkoholhaltiga vätskor eftersom många förbipasserande skepp brukade exportera och importera öl, vin och whisky samt andra varor såsom kryddor och bomull.In this part of the building (see below), where the massive windows are on the left, is where the café and shop is, as well as the starting point for the tour. I didn't have enough time to try any drinks or food, but it looked like a good menu with a few different option such as soup or whisky donuts (!) as well as a few different drinks (both alcoholic and not).


I den här delen av byggnaden (se nedan), där de stora fönsterna är till vänster, är där butiken samt caféet ligger och även där rundturerna börjar. Jag hade tyvärr inte tillräckligt med tid att prova någonting i caféet men verkade vara en bra meny med några olika alternativ såsom soppa och whisky donuts (!) samt lite olika dryckesalternativ (både alkoholhaltigt och utan).


The Clydeside doesn't have its own whisky yet but in the shop you have the opportunity to label your own bottle of mystery whisky from either the lowlands, highlands or Islay. A perfect gift for yourself or a friend who's a whisky enthusiast.


The Clydeside har ingen egen whisky ännu men i butiken har man möjlighet att sätta en etikett på sin egen flaska av antingen whisky från lågländerna, högländerna eller Islay. En perfekt present till sig själv eller din kompis som är en whiskyentusiast.Make sure you're at the starting point at your appointed time so you don't miss anything. If you're having something to eat in the cafe you can let the staff know what time your tour starts so they know when you need to be away.


Se till att vara vid startpunkten på turens utsatta tid så du inte missar något. Om du äter något i cafét kan man säga till när ens tur startar så de vet när man måste iväg.


It all starts off in their cinema room, to show what life used to be like around the pump house back in its hay day.


Man börjar i deras biorum där man möter sin guide och får en inblick i hur det kunde se ut runt hamnen runt dess stortid.With subtitles in English of course, if the Glaswegian accent gets a wee bit difficult to understand.


De har självklart undertexter på engelska, ifall det skulle vara så att man tycker att Glasgow's dialekt är lite svår att förstå.The second part after the cinema is a self guided part which will take you through Glasgows whisky history, some of the essentials and some interesting stuff about the whisky barons. I'm very nerdy about the barons and I always try and learn as much as possible about their interesting legacy. Here you could also watch a shorter video about some of the barons as an introduction.


Den andra delen efter bion är en självguidad del där man går igenom Glasgows whiskyhistoria, lite grundläggande information om whisky och informerar om de intressanta whiskybaronerna. Jag är alltid så nördig när det gäller baronerna och försöker alltid lära mig så mycket jag kan när jag stöter på information om dem. Här kan man även se en lite kortare film som introducerar några av dessa baroner.Then you meet your guide again and its time to start going through whisky production. You get the chance to have a look and a smell of both unpeated and peated barley as well as seeing the dry yeast they use at Clydeside. I've never before seen anyone show a small glass of dry yeast on a tour, but thought it was a nice touch.


Sedan träffar man sin guide igen och det är dags att gå igenom whiskyproduktion. Man får chansen att titta och dofta på både rökig och orökt kornmalt och även se torrjästen man använder på Clydeside. Jag har aldrig förut sett någon visa upp deras jäst i ett litet glass under turen, och tyckte det var en trevlig detalj.It's nice too see that Glasgow is becoming a whisky hub once more, since there's more whisky history here than most people realise. It's easy to believe that all whisky hubs were either in Speyside or Islay or even in the highlands, and not in cities like Edinburgh or Glasgow.


This is also where you get to learn about the distillery's water source which is Loch Katrine, which is also the water source for Glasgow's tap water. So don't worry, it's not water from The Clyde.


Det är kul att se att Glasgow håller på att bli ett whiskycentrum ännu en gång, eftersom det finns en lång historia av whisky i staden, längre än de flesta inser. Det är lätt att tro att alla centrum för whisky är antingen i Speyside eller Islay, eller till och med bara i högländerna och inte i städer såsom Edinburgh och Glasgow.


Här får man även lära sig om destilleriets vattenkälla som är Loch Katrine, samma källa som man använder till kranvattnet i Glasgow, så man behöver inte oroa sig för att vattnets kommer ifrån The Clyde.After going through malting, milling & mashing it’s time to have a look at the mash tuns and wash backs. Our guide Donald told us they’re doing a fairly short fermentation and all of this makes me so curious and excited to see what the spirit will be like. I regret not buying any new make (which they are selling in the shop) to see what its like before maturation. Donald also said they'd just completed two weeks of peated runs. Interesting...


Efter att vi gått igenom mältning och malning så är det dags att kika på vörttunnan och jäskaren. Vår guide Donald berättade att destilleriet har en relativt kort jäsning och sådan här information gör mig så nyfiken och taggad på att få reda på hur whiskyn kommer bli. Jag ångrar att jag inte köpte en liten flaska destillat (som de säljer i butiken) för att kunna se vad startprodukten är innan lagring. Donald berättade även att de precis genomfört två veckor av destillering av rökigt destillat. Väldigt intressant...Gotta love a still room, and this one is particularly stunning. Only one set of stills, but that's really all you need.


Älskar att se olika pannrum och detta är speciellt vackert. Bara ett par pannor men det är ju i och för sig allt man behöver.The stills have been running spirit for less than two years, starting November 2017. So it's still over a year to go before there's liquid that can be called whisky at the distillery. But it's gonna be super exciting to find out what it's gonna be like.


Pannorna har destillerat alkohol i mindre än två år, sedan starten i November 2017. Så man måste fortfarande vänta i lite över ett år till innan det finns vätska som kan kallas whisky från destilleriet. Men det kommer vara riktigt spännande att se hur whiskyn kommer vara.Rainy and sunny at the same time.


Regnigt och soligt på samma gång.Donald, who was our guide was very helpful och knowledgeable and told us he’s from Bowmore on Islay when one of the guests asked where his accent was from. Here in the still room he also showed us the different parts of the distillate - the heads, hearts and tails - and made us notice the little floating blue copper residue which you can see in the heads (foreshots).


Donald som var vår guide var väldigt hjälpsam och kunnig och berättade att han var från Bowmore på Islay när en av gästerna undrade vart hans dialekt kom från. Här i pannrummet visade han upp de olika delarna av destillatet - huvudet, hjärtat och svansen - och fick oss att lägga märke till de små flytande blå kopparbitarna som fanns i huvudet (foreshots).And then it was time for the tasting. The distillery may not have their own spirit yet but through the regional mystery malts; one from the lowlands, one from the highlands and one from Islay - they manage to give you a fair idea of how these whiskies generally differ from each other.


Sedan var det dags för provsmakning. Destilleriet må inte ha sin egen whisky ännu men genom deras mystiska maltwhiskys från de olika regionerna; en från lågländerna, en från högländerna och en från Islay - så lyckats de ge en bra idé av hur whisky från dessa olika regioner generellt sätt kan skiljas åt.


My personal favorite was the highlands because I was in the mood for something sweet and the taste reminded me of homemade caramel sauce.


Min personliga favorit var den från högländerna eftersom jag kände mig sugen på något sötare och smaken påminde mig om hemmagjord kolasås.
Which made me this happy!


Som gjorde mig såhär glad!


By the time the tour ended it was blue skies and no rain once more.

I did the standard tour where you get to sample three whiskies, but there's also two other options: the distillery manager tour which sounds very interesting where you get to learn about the distillery a bit more in depth, and also the chocolate & whisky tour which takes you round the distillery but finishes with five drams each paired with a chocolate praline.


När turen var slut så var det plötsligt blå himmel och inget regn i sikte.

Jag gick på deras standardtur där man får prova tre olika whiskys, men destilleriet har även två andra alternativ; en tur med destillerichefen som låter som en riktigt intresssnt tur där man får mer kunskap på djupet, och så har de även en whisky & chokladtur där man också får se hela destilleriet men avslutar med fem olika whiskys som är matchade till fem olika chokladpraliner.Next time I'm here, I'll definitely bring some friends to try the chocolate & whisky tasting which looks absolutely amazing.


Nästa gång jag kommer hit kommer jag definitivt ta med några vänner och gå på whisky & chokladturen som ser helt fantastiskt ut.+ you get to enjoy the same amazing view as the stills overlook every single day. I'm a big fan of pairings since it gives you a different way to explore flavor and see how the two things affect each other.


+ att man får njuta av samma utsikt som enkelpannorna ser varje dag. Jag är ett stort fan av olika matchingar med whisky eftersom det ger en annorlunda möjlighet att upptäcka smak och se hur de båda produkterna påverkar varandra.
Moa


xx

65 views0 comments