• Moa Nilsson

A visit to Aberfeldy Distillery on a cold February day

One cold crisp day in February we got the chance to visit Aberfeldy Distillery in the Highlands with my previous job, which turned out be the most lovely experience. (If you want to start out in whisky and work for a wonderful company in Edinburgh then I can’t recommend The Scotch Whisky Experience enough!)


We went in a minibus and upon arrival we were greeted by Matthew, Dewar's Brand Home Ambassador, who would guide us around for the day. We started out with food where we had some lovely mushroom soup with cheese & ham sandwiches - perfect for a chilly winters day.


En kall februaridag så fick vi möjligheten att besöka Aberfeldy Destilleri via mitt förra jobb, vilket visade sig bli en supertrevlig upplevelse. (Om man vill ta sig in i whiskybranschen och jobba för ett riktigt bra företag i Edinburgh så kan jag verkligen rekommendera The Scotch Whisky Experience!).


Vi åkte i en minibuss och när vi kom fram möttes vi av Matthew som är Dewar's Brand Home Ambassador och våran guide för dagen. Vi började med lite lunch och det serverades en supergod svampsoppa med ost & skinksmörgåsar - vilket var perfekt för en kall vinterdag.
We made sure to drink lots of water before our tour as well of course and I fell in love with these branded tumbler glasses. I may have bought one in the shop after the tour... I also bought some copita glasses and I'm now regretting that I didn't buy the book about Tommy Dewar's travels around the world as well as one of the single cask bottles available. Might have to go back.


Vi såg självfallet till att dricka mycket vatten innan turen och jag kärade ner mig i de här fina glasen. Jag kan ha köpt en av dem i butiken efter rundturen och köpte även ett capita glas, men ångrar att jag inte köpte boken om Tommy Dewar och hans resor runtom i världen och även deras single cask buteljeringar. Får se till att åka tillbaka någon gång.After lunch we started the tour and got to watch a film about the history of Dewar's. There's som really interesting stories about the Dewar brothers, especially Tommy and his marketing tricks.


Efter lunchen började vi rundturen med att få se en film om Dewar's historia. Det finns några riktigt spännande historier om bröderna Dewar, speciellt Tommy och hans marknadsföringsknep.Matthew spoke a lot about the history with passion and it was great to listen to someone who really knew their stuff and I really enjoyed learning about everything he told us. He then led us along to Aberfeldys water source. This was one of the most memorable tastings I've ever been too. Just look at the display! After this Dewars 12 will always taste of memories of this experience. How often do you get to drink nice whisky right next to the water source on the grounds of the distillery?


Matthew var riktigt passionerad när han berättade om allt han visste om företaget och det var riktig härligt att lyssna på någon som verkligen kan sin sak och jag försökte ta in så mycket information som jag bara kunde. Han ledde oss sedan till Aberfeldy's vattenkälla. Det här var en av de mest minnesvärda provningar som jag varit på. Titta bara på presentationen! Efter det här så kommer Dewars 12 alltid smaka som minnen av den här upplevelsen. Hur ofta man får prova riktigt trevlig whisky vid vattenkällan intill destilleriet?Smooth golden honey liquid.


Len gyllene honungsvätska.Inside the main building we also had some time to have a look around a self guided part of the tour where you can see a replica of the Dewar brothers office and learn more about them. But my favourite part was looking at all the vintage posters. They also have an automaton which is made to look like the moving advertisement that Tommy created, something that would've been unique for its time. One of my other favourite stories is that they had their brand and slogan printed in to tires of bicycles in London which would then leave prints in the mud as advertisement for the whisky.


Inne i huvudbyggnaden så fick vi även tid att se om omkring i den självguidade delen av turen där man kan se en replika av hur bröderna kontor såg ut och där man kunde lära sig mer om dem. Min favoritdel var dock där man kunde se alla gamla reklamposters. De hade även en automaton som såg ut som den rörliga reklamen som Tommy skapade, något som hade varit unikt under den tiden. En av mina andra favorithistorier är att de hade sitt märke och slogan inpräntat i cykelhjul i London som sedan lämnade märken i leran som reklam för whiskyn.To my delight we also got to visit the warehouse. The warehouse by the distillery is not primarily used for storing casks but more as a part of the tour, which is the case with a lot of other distilleries since they need a lot more space. Matthew told us about the casks they use and told some stories about when the distillery men used to steal whisky back in the day. He also invited one of our group to come up to "flog the bunghole" which is when you use a tool that looks like a wooden hammer to hit either side of the bunghole (the opening of the cask) so the little plug loosens enough to remove it.


Till min stora förtjusning så fick vi besöka lagret. Detta lager använts inte primärt för lagring av fat utan mer som en del av rundturen, precis som med många andra destillerier eftersom de behöver mycket mer utrymme. Matthew berättade om faten som de använder och även om historier om när männen som jobbade på destilleriet brukade stjäla whisky från faten. Han bjöd även in en gruppmedlem som fick "flog the bunghole" vilket är när man med hjälp av en stor hammare i trä slår på vardera sidan om "the bunghole" (där man fyller eller tömmer faten) så den lilla pluggen lossnar tillräckligt för att kunna ta bort den.Using a valinch (a tool for sampling from casks) Matthew then took some whisky straight from the cask to let us try it. Aberfeldy 16 is one of the whiskies I really like and I have a bottle at home, but there's always something special about trying whisky straight from a cask. It was a really nice whisky! They talk a lot of how Aberfeldy tends to have a honey note in their whisky and I think you can really taste that since it's quite sweet and has a smooth thickness that also comes through in Dewars blends.


Genom att använda en "valinch" så tog Matthew ut whisky ur fatet för att vi skulle få prova. Aberfeldy 16 är en av mina favoritwhiskys och jag har en flaska hemma, men det är alltid något speciellt med att prova whisky direkt från fatet. Den var en riktigt god whisky! De nämnde flertalet gånger att Aberfeldy är känt för att ha en honungston i sin whisky och jag tycker verkligen man kan känna det eftersom den har en sötma och en len oljighet som man även kan känna i Dewars blandwhisky.After our tasting we all got amazed when Matthew revealed a hidden door that led straight to their secret bar; The Scotch Egg Club. Here they served some lovely Ginger Coolers and we also got to try the new make, where you also can detect the honey notes. Sometimes new make can be quite sharp and have an unpleasant character but Aberfeldys new make is some of the best I've tried. If it starts out that nice, it's no surprise that it ends up tasting so good as well.


Efter vår provning blev vi alla förvånade när Matthew visade oss en dold dörr som ledde in till deras hemliga bar; The Scotch Egg Club. Här serverades det riktigt goda Ginger Coolers och vi fick även prova deras råsprit, där man också kan känna honungstonerna. Ibland kan råsprit smaka väldigt skarpt och ha en ganska otrevlig karaktär med Aberfeldys råsprit är bland de bästa jag någonsin provat. Om det börjar så bra så är det inte konstigt att slutprodukten smakar så trevligt också.

#homeofdewars
We all got the chance to write a message on one of the many casks in the room so this was my contribution.


Vi fick alla chansen att skriva en hälsning på ett av de många faten i rummet, så det här var mitt bidrag.Moa


xx


27 visningar

© by Moa Katarina Nilsson. All rights reserved.