• Moa Nilsson

Australian wine tasting with Thistledown wines

Had the pleasure of attending my first wine tasting at Drinkmonger here in Edinburgh. It was a free ticketed event and I ended up going by myself since my company had to work late. I had never before visited Drinkmonger, which is the sister shop to Royal Mile Whiskies where I've attended several whisky tastings. They had a lovely selection of wines, beers and spirits and definitely worth a visit if you want to talk to staff that know their wines. This evening it was the Australian Thistledown Wines that were hosting - a company that primarily focuses on small batch McLaren Vale Grenache, Adelaide Hills Chardonnay and Barossa Valley Shiraz.


Hade nöjet att gå på min första vinprovning hos Drinkmonger här i Edinburgh. Det var ett gratis event med begränsade platser så lyckades få tag i en biljett innan de tog slut och gick på provningen själv eftersom mitt sällskap tyvärr jobbade sent. Jag hade aldrig varit hos Drinkmonger, som är systerbutik till Royal Mile Whiskies där jag varit på ett flertal whiskyprovningar. De har ett bra urval av viner, öl och starksprit och definitivt värt ett besök om man vill prata med personal som kan sina viner. Denna kväll var det australiensiska Thistledown Wines som var värdar - ett företag som fokuserar på mindre partier av McLaren Vale Grenache, Adelaide Hills Chardonnay och Barossa Valley Shiraz.I had never heard about Thistledown before, but became very curious about the seven wines presented before us. Even though whisky tends to be my focus, I have started to realize that I'm interested and passionate about flavour and where it comes from - no matter if it's whisky, wine or other spirits.


Jag hade aldrig hört talas om Thistledown förut, men blev väldigt nyfiken på de sju viner som presenterades framför oss. Även om whisky oftast är det jag fokuserar på så har jag insett att jag är intresserad och passionerad av smak och vart den kommer från - vare sig det är whisky, vin eller annan starksprit.I definitely wasn't expecting to be tasting seven wines when I rocked up with my ticket for a free tasting. I wasn't really sure what to expect or if it was a formal tasting or just a mingle event. But it turned out to be a formal tasting, as in when the host goes through each of the wines and talks about them individually and about the company. We started the evening with a white wine called Tabula Rasa.


Jag hade verkligen inte förväntat mig att vi skulle prova sju viner när jag kom dit med min biljett för en gratis provning. Jag visste inte riktigt vad jag skulle vänta mig, om det var en formell provning eller mer ett event där man minglar runt. Det visade sig vara en mer formell provning, det vill säga när värden går igenom varje vin individuellt och berättar mer om dem och vinproducenten. Vi började kvällen med ett vitt vin som hette Tabula Rasa.


Tabula Rasa means clean slate in latin and was intended as an easygoing midweek wine for every occasion. We tried this white one as well as the red version which to me tasted so much of blackcurrant which is one of my favorite flavours. Sometimes when someone describes a wine as easygoing I find that it sometimes lacks flavor or is a bit boring - but that was not the case with either of the Tabula Rasa. They were both easygoing and very easy to enjoy but still had a really interesting flavour. I liked that they had bottled them in beer bottles which were both 50cl which our host informed us was because they wanted it to be approachable for midweek drinking when you might not want to open a full bottle and only have one glass or so. He also said that you often end up opening two instead though... This wine would be a perfect companion to a BBQ or an evening at home when you just want a nice wine to enjoy.


Tabula Rasa betyder tom tavla på latin och var menat som ett lättillgängligt vin som kan drickas mitt i veckan. Vi provade denna vita och även den röda varianten som för mig smakade väldigt mycket om svarta vinbär, vilket är en av mina favoritsmaker. Ibland när någon beskriver ett vin som lätt så tycker jag ibland att det saknar smak och/eller är lite tråkigt - men så var inte fallet med Tabula Rasa. De var båda lättillgängliga viner som var enkla att tycka om men som fortfarande hade en intressant smak. Jag gillade även att de var buteljerade i ölflaskor med kapsyl som var 50cl vilket vår värd berättade var för att den mindre storleken kan uppmuntra till att passa bättre när man mitt i veckan bara vill ha ett glas eller två och inte vill öppna en hel 70cl flaska. Han sa dock att ofta slutar det med att man öppnar två sådana flaskor istället... Det här vinet skulle vara en perfekt kompanjon till en BBQ eller hemmakväll när man bara vill njuta av ett glas vin.


Our host of the evening was Giles Cooke who is the founder and wine maker of Thistledown. He also told us he's a Grenache enthusiast (which also became clear during the evening) and that he's on a mission to bringing good Australian Grenache to the world stage. He was very interesting to listen too and had a lot of good information and both funny and fascinating stories to tell about his wines.


Vår värd för kvällen var Giles Cooke som är grundare och vinmakare för Thistledown. Han berättade även att han är en Grenache-entusiast (vilket även blev tydligt under kvällens gång) och att hans mål är att ta med bra australiensisk Grenache ut i världen. Han var väldigt intressant att lyssna på och hade mycket bra information och både roliga och fascinerande historier att berätta om sina viner.


One of the things I wasn't expecting from the tasting was all the interesting backstories for each wine. The Grenache and Shiraz wines that we tried also had beautiful labels which depicted their individual stories. On the photo below you can see the Grenache She's Electric which tells the story of the vinyard where the grapes come from. Giles told us that in Australia and other places of the world it's not unusual that the wine maker and grape growers are two separate things, meaning that the wine makers have to seek out grape growers to buy grapes for their wines. This specific vineyard apparently burned half to the ground after a bird sat on a power line during a power cut. When the power came back on the bird exploded and this resulted in a fire.


En av sakerna som jag inte förväntat mig inför provningen var alla intressanta historier om varje vin. Grenache och Shiraz-vinerna hade alla väldigt fina etiketter som hörde ihop med deras individuella historier. På bilden kan ni se det första Grenachevinet vi provade She's Electric som berättar historien om vingården som druvorna kommer ifrån. Giles berättade att i Australien och många andra platser i världen så är det inte ovanligt att vinmakarna och vingårdarna som odlar druvorna är två separata entiteter, alltså att vinmakarna måste hitta vingårdar att köpa druvorna ifrån. Påden här specifika vingården brann hälften ner efter att en fågel satt sig på en elledning under ett strömavbrott. När strömmen sedan slogs på igen så exploderade fågeln och det resulterade i en brand.Giles also told us that alla the wines have been fermented by wild fermentation and they are all small batch and therefore quite limited. They're all also vegan and vegetarian friendly.

Someone in the group also asked the question what was the biggest threat to the grapes and wondered if it might be kangaroos. Giles responded that kangaroos only eat vines if there's a drought and they have nothing else to eat, but that it's the birds that are the biggest threat, especially if you don't cover the vines.


Giles berättade att alla viner har jäst genom vild jäsning och att de produceras i små partier och därför bara finns i begränsad utgåva. De är även alla veganska och vegetariska. En person i gruppen frågade även vad som är det största hotet mot druvorna och undrade om det kanske var kängurur. Giles svarade att kängurur bara äter vinrankorna om det är torka och det inte finns något annat som de kan äta, men att fåglar är det största hotet, speciellt om man inte täcker över rankorna.


Our second Grenache was Sands of time which comes from vines from a 75 year old vineyard where they grow in deep sandy soils that are great for Grenache. This wine had also been through a layered wild fermentation in cement eggs and is oak matured. It was a really elegant and smooth wine.


Giles added that Grenache delivers what pinot can only promise when someone said that it reminded her of a pinot noir that she likes.


Vår andra Grenache var Sands of time som kommer ifrån rankor ifrån en 75år gammal vingård där de växer i djup sandig jord som passar utmärkt för Greanche. Detta vin har också genomgått skiktad jäsning i cementägg och är eklagrad. Det var ett väldigt elegant och lent vin.


Giles lade även till att Grenache levererar vad pinot bara kan utlova, när någon sa att det påminde lite om ett pinot noir som hon gillade.
You could also read all the stories of the different wines on the back of bottles. I really think that storytelling enhances the experience and taste of any food or drinks tastings. It's what I would like to achieve in my own tastings that will be launched soon!


Giles also told us how important it is to him that the fruit is picked when it is "on the way up" and not when it's passed its maturation point. To achieve this they constantly look for signs of approaching maturity and also do tests on the fruit.


Man kunde också läsa om alla vinhistorierna på baksidan av flaskan. Jag tycker verkligen att storytelling höjer upplevelsen och smaken i både mat och dryckesprovningar. Det är exakt det jag vill kunna göra genom mina egna provningar som lanserar inom kort!


Giles berättade även hur viktigt det är att plocka frukten när den är "på väg upp" och inte när det har passerat sin mognadspunkt. För att åstadkomma det så tittar de hela tiden efter tecken på att druvorna närmar sin mognad och de utför även tester på frukten.


During the evening we also got to try a small batch advance release white wine made from 100% roussanne, which is a grape that is usually blended with other varieties when used in wine making. I got a lot of elder flower, honeydew melon and a herbaceous note of thyme and this wine was probably my favorite one of the evening because it was so interesting!


After Tabula Rasa, Roussanne and Grenache we ended the evening with two Shiraz. We started out with The Quickening which was a wine named from the happening when babies and energy comes to life.


Under kvällen fick vi även prova ett vin som lanserats som förskottsrelease i liten utgåva som var ett vitt vin gjord helt på druvan roussanne. Roussanne är en druva om oftast blandas med andra sorter när den används i vinproduktion. Jag kände mycket smak av fläder, honungsmelon och en örtig not av timjan och detta vinet var nog min absoluta favorit under kvällen för det var riktigt intressant i smaken!


Efter Tabula Rasa, Roussanne och Grenache så avslutade vi med två Shiraz. Vi började med The Quickening som fått sitt namn efter det fenomen när bebisar och energi får liv.We then finished with Silken Beastie which was a contrasting wine to the previous Shiraz. The label was telling the story of a scorpion trapped in gossamer which turns it into mother nature. The reference is that Australia's hostile environment is the scorpion and Grenache is the gossamer which together makes a very beautiful wine.Vi avslutade sedan med Silken Beastie som var ett kontrasterande vin till den föregående Shirazen. Etiketten berättade historien om en skorpion fångad i väv som förvandlas till moder natur. Det hör ihop med att skorpionen representerar Australiens fientliga miljö, Grenache ä den fina väven och tillsammans bildar de ett väldigt vackert vin.And here's the line up of the Shiraz, Grenache and Roussanne that we got to try. My favourites of the evening were probably Sands of time with its gorgeously interesting and smooth character, the red Tabula Rasa because of its blackcurrant flavour and of course the Advance release roussanne because it was so different and delicious, but they were all really lovely.


Och här är hela raddan med de Grenache, Shiraz och Roussanne-viner som vi provadeunder kvällen. Mina favoriter var nog Sands of Time med sin underbara intressanta och lena karaktär, det röda Tabula Rasa-vinet eftersom det hade en sån härlig smak av svartvinbär och såklart förskottsreleasen gjord på Roussanne eftersom det var så annorlunda och läckert, men de var alla riktigt goda.xx

Moa

13 visningar

© by Moa Katarina Nilsson. All rights reserved.