• Moa Nilsson

Distillery Visit: Kingsbarns & Darnley's Gin

Updated: Nov 3, 2020


Since I've been very curious about gin and its production lately I was very excited to get to combine a visit to Kingsbarns with also learning about Darnleys Gin.

The journey took us across one of the three bridges crossing the Forth and then along the coast all the way to our destination. If you easily get travel sick like me, then this road might not be your best friend. It's nice to drive alongside the water though and quite a scenic route.


Eftersom jag har varit väldigt fascinerad av gin och dess produktion på sistone så var jag riktigt taggad på att kunna kombinera ett besök till Kingsbarns med en tur hos Darnleys Gin.

Resan tog oss över en utav de tre broarna som crossar the Forth och sedan längs med kusten till vår destination. Om man lätt blir åksjuk som jag, så är denna vägen kanske inte din bästa vän. Det är dock en fin väg och man ser ofta vattnet och över till Edinburgh.


I had of course packed some breakfast in the form of orange juice, a KitKat and an avocado, ham and cheese baguette.


Jag hade självklart också packat med lite frukost i form utav apelsinjuice, en KitKat och en avokado, skinka och ostbaguette.When we arrived I wasn't feeling that great because of my travel sickness but the crisp autumn air definitely helped.


När vi anlände så mådde jag inte så bra på grund av åksjuka men den krispiga höstluften hjälpte definitivt.We started off with the gin tour, which had its own little cottage next to the main building. Above the grass in the background (below) you can see the ocean. Such a lovely location.


Vi började med vår gintur som hade sin egen lilla stuga vid sidan av huvudbyggnaden. Över gräset i bakgrunden (nedan) så kan man see havet. Ett väldigt fint läge.We got to hear about the history, production and of course the very important botanicals of gin. They had all the botanicals that Darnley's Gin uses in little jars so you could see and smell them which I think is a great way of understanding more about what the botanicals actually are.


Vi fick lära oss om historien, produktionen och såklart de viktiga växterna inom gin. De hade alla de växter som används i Darnleys Gin i små burkar som man kunna titta och dofta på, vilket jag tycker är ett bra sätt att förstå bättre om vad de olika växterna faktiskt är.


They also had a map to show us where all their botanicals come from. As you can see it's from all over the world. We also got to see that the distiller actually also picked botanicals from the area and let them dry in the still room.


De hade även en karta som visade vart alla växterna kom ifrån. Och som ni kan se kommer de från lite överallt. Vi fick också se att mannen som sköter destilleringen plockar växter från området runt destilleriet och torkar dem i pannrummet.


And here she is: Dorothy. She is named after two ladies from the town of Kingsbarns who often come to visit and they are both called Dorothy.


Och här är hon: Dorothy. Hon har fått sitt namn efter två damer ifrån staden Kingsbarns som ofta besöker destilleriet och som både heter Dorothy.


They also have a tour where you make your own gin, which sounds really fascinating so I might have to come back for that. I think that would be an experience where you really get to learn about the impact of flavour in distilled spirits.


De har också en tur där man kan prova på att själv göra sin egen gin vilket låter riktigt intressant så får kanske återvända för det. Jag tror det skulle vara en upplevelse där man verkligen får förstå mer om smakerna i destillerad sprit.


I'm always curious about what different botanicals would result in as flavours in distilled spirit so found these board very interesting.


Jag är alltid nyfiken på vad olika växter ger som resultat smakmässigt i destillat så tyckte denna tavla var spännande.The distillery is located a bit in the middle of nowhere, but if you drive it's easy to get here and you can also take the bus from St Andrews.


Destilleriet ligger lite mitt i ingenstans, men om man kör bil så är det lättillgängligt och man kan även åka buss från St Andrews.Had some lunch before it was time to dig in to the whisky tour. Spiced carrot soup and sandwiches is the perfect distillery food and it was really nice.


Vi åt lite lunch innan det var dags för whiskyturen. Kryddig morotssoppa och mackor är den perfekta destilleri-maten och det smakade riktigt gott.


On the whisky tour we got to see an illicit still, which of course was very popular back in the day with a lot of farmer. In the cask theres a worm tub in which the vapours will condensate back in to a liquid when the cask is full of water to cool it down.


På whiskyturen fick vi see en illegal panna, som såklart var väldigt populär förr i tiden hos många bönder. I tunnan finns det en "worm tub", en kopparspiral där spritångorna kondenserar till vätska när tunnan är fylld med vatten som kyler ner.


There was also a map which shows you the location of Kingsbarns Distillery.


Det fanns även en karta som visar vart Kingsbarns destilleri faktiskt ligger.


The most interesting part of the tour was learning about the doocot, which has inspired the pattern on the Kingsbarns From dream to dram bottle. A nice touch was the dove noises that surround you in the room when the guide tells you all about them as well and also about the cask which was the first one that they ever filled at Kingsbarns in March 2015.


Den mest spännande delen av turen var att få lära sig om "duvhusen", som har inspirerat mönstren på Kingsbarns From dream to dram-flaska. En snygg litet detalj är den duvsång som man omringas av inne i rummet medan guiden berättar allt om det och även om det första fett som fylldes på Kingsbarns i Mars 2015.


Another fun things was these smelling horns that all have a smell of something you could associate with whisky. This really shows that whisky can be very complex and different as well as how difficult it is to actually pinpoint and name what you are smelling.


En annan rolig sak var dessa dofthorn som alla innehöll dofter som kunde associeras med whisky. Det visar verkligen hur komplext och annorlunda whisky can vara och även hur svårt det är att namnge vad det är man känner.


We of course also got to hear about the yeast, the barley and the water source. Kingsbarns want to use local barley only and the water source is many meters straight below the building.


Vi fick såklart också lära oss om jäst, kornmalt och vattenkällan. Kingsbarns vill enbart använda lokal kornmalt och vattenkällan ligger många meter rakt under byggnaden.


Then we got to have a look at the mash tun, wash backs and their set of stills.


Sedan fick vi se deras mäskningstunna, jäsningskar och deras pannor.


And then it was time for the tasting of both gins and whisky!


Och sedan var det dags för provning av både gin och whisky!


My favorite gin was probably the Darnley's Original as it had a lovely citrus note to it. And whisky wise I thought the Dream to Dram was delicious with its notes of banana and caramel malt.


Min favoritgin var nog Darnely's Original eftersom den hade en ljuvlig citrusnot i sig. Och när det gäller whisky så tyckte jag att deras Dream to Dram var riktigt god med sina noter av banan och kolamalt.


We got to have a look at a lot of different products that Wemyss Malts offer and taste some of them as well. They certainly have a lot of variety of different flavours so it would probably be difficult to not find at least one that appeals to you.


Vi fick se flera olika produkter som Wemyss Malts erbjuder och även prova några också. De har definitivt en stor variation av smaker och det vore nog svårt att inte hitta åtminstone en som man tycker om.


Here below you can see the Dream to Dram - the first release of Kingsbarns whisky which has been matured for at least 3 years in 1st fill ex-bourbon casks and 1st fill STR barriques. It is a non age statement but considering they filled the first cask in 2015 you could imagine that it's not that old. However they have managed to achieve an amazingly smooth, delicious and juicy flavour in the short amount of time!


Här under kan ni se Dream to Dram - den första whiskyn som släpps från Kingsbarns och som har lagrats i åtminstone 3 år på bourbon fat som fyllts för första gången samt STR barriques som också fyllts för första gången. Whiskyn är en så kallad NAS (non age statement) men med tanke på att det första fatet fylldes 2015 så kan man tänka sig att den inte är så gammal. Dock har de lyckats åstadkomma en otroligt len, saftig och läcker whisky på väldigt kort tid!Before heading home I picked up The Curious Bartenders Gin Palace which has a lot of information about the history and production of gin so I can't wait to read it!


Innan vi åkte hemåt så köpte jag med mig The Curious Bartenders Gin Palace som har massor av information om historia och produktionen relaterat till gin så är väldigt nyfiken på att läsa den!Almost no travel sickness on the way back, perhaps a wee bit of whisky was the cure...


Och nästan ingen åksjuka på vägen tillbaka. Kanske var lite whisky det bästa botemedlet...xx

Moa

31 views0 comments