• Moa Nilsson

Launch of Johnnie Walker Blue Label x Timorous Beasties

A lovely autumn evening the other week I was lucky enough to be invited to a dinner and tasting with Johnnie Walker to learn more about their collaboration between their Blue Label and design studio Timorous Beasties.


En härlig höstkväll häromveckan så hade jag turen att bli inbjuden till en middag och provning med Johnnie Walker för att höra mer om deras kollaboration mellan deras Blue Label och designstudion Timorous Beasties.
We got invited in to have a look at their creative studio and hear all about how their company started, how they work with designs and the stunning hand printed fabrics.


Vi blev inbjudna att ta en titt i deras kreativa studio och lära oss mer om hur företaget startade, hur de jobbar med sina designs och de otroligt vackra handtryckta tygerna.
During the evening we got tro try a few different whisky cocktails so as a welcome drink we got a JW Blue Label highball with peach which was very refreshing. For dinner we also got cocktails to pair with the food and it was really lovely trying the different drinks with the different courses. So many interesting flavour combinations!


Under kvällen fick vi prova några olika whiskycocktails och som välkomstdrink så fick vi en JW Blue Label highball med persika som var väldigt uppfriskande. Till middagen fick vi även cocktails som skulle passa till maten och det var riktigt trevligt att prova de olika rätterna till de olika dryckerna. Så många spännande smakkombinationer.


The set up for the dinner was in a "shed" (the prettiest shed I've ever seen) next to the studio with this lovely setup in the midst of all the beautiful fabrics hanging down from the ceiling and across the walls.


Det var såhär trevligt uppdukat i ett "skjul" (det finaste skjul jag någonsin sett) precis intill studion mitt bland alla de vackra tygerna som hängde ner från taket och längs med väggarna.I can't help but to be impressed by these branded super clear ice cubes that were presented in this drink. They were also kind enough to show us the stamp with which they make them and explained how the metal contact melts the ice and leaves the striding man mark, when we asked how they were made. I kind of want one at home, haha.


Jag kan inte låta bli att bli imponerad av dessa superklara isbitar med loggan på som presenterades i vår drink. De var även vänliga nog att visa för oss hur stämpeln som märkte isbitarna och förklara hur metallen smälter isen och lämnar märket av den stridande mannen, när vi frågade hur de gjorde dem. Nästan så man vill ha en hemma, haha.


The food was really good, especially these tartlets with fermented garlic and cheese. Two of my favourite flavours in combination. The 6 course dinner also included courses with tender mallard, winter chanterelles and smoked haddock. The most interesting thing was trying the sourdough bread with peated butter - definitely a first. The chef had also got in contact with Glenkinchie distillery to incorporate some of their barley in to some of the courses.


Maten var riktigt bra, speciellt dessa tartletter som innehöll fermenterad vitlök och ost. Två av mina favoritsmaker i kombination. Vår 6-rättersmiddag inkluderade även rätter med mör gräsand, vinterkantareller och rökt torsk. Det mest intressanta var att få prova surdegsbröd med smör som smaksatts med torv - definitivt första gången jag provade det. Kocken hade även varit i kontakt med Glenkinchie destilleri för att kunna integrera lie av deras kornmalt i vissa av rätterna.


After dinner it was time for a tasting and we got to have a look at the stunning new limited edition bottle.


Efter middagen var det dags för provning och vi fick se den fantastiskt fina nya flaskan som endast finns i begränsad upplaga.The design is inspired by the four corners of Scotland and is showcasing elements such as aurora borealis, the majestic white-tailed eagle and the Small Blue - Scotlands smallest butterfly along with flowers and mountain scenery.


Designen är inspirerad av de fyra hörnen av Skottland och visar upp inslag såsom norrsken, den majestätiska havsörnen och den Lilla Blå - Skottland minsta fjäril tillsammans med blommor och berg.
Isn't she stunning?!

Johnnie Walker's Nigel Robertson took us through the tasting where he presented Blue Label and explained the rare quality of the malts that go in to this luxury blend.


Är hon inte fantastisk?!

Johnnie Walker's Niel Robertson ledde oss genom provningen där han presenterade Blue Label och förklarade den sällsynta kvaliteten av den maltwhisky som används i denna lyxiga blandwhisky.It was a really lovely evening of learning more about the brand and the collaboration whilst meeting some interesting new people and enjoying some delicious food and cocktails. However when the tasting was presented we were all surprised when each person got presented with a Blue Label box in front of their seat. When we opened the box we found out we all got our very own bottle, engraved with our names that we could take home.

This will certainly be a bottle I'll keep unopened until a special occasion...


Det var en riktigt trevlig kväll där vi fick lära oss mer om whiskyn och kollaborationen medan man fick umgås med intressanta nya människor samt njuta av god mat och dryck. Dock å blev vi alla väldigt förvånade när provningen skulle börja och alla fick en egen Blue Label-låda presenterad framför sig. När vi alla öppnade lådan insåg vi att vi alla fått vår egen flaska, med namnen ingraverade, som vi fick ta med oss hem.

Det här kommer definitivt vara en flaska som jag sparar till ett speciellt tillfälle...

- Thank you to Johnnie Walker for the invitation -


xx

Moa

20 visningar

© by Moa Katarina Nilsson. All rights reserved.