• Moa Nilsson

November in Sainte Foy


A few weeks ago I got to travel out to Sainte Foy in the french alps with my new work so check out the resort in between seasons.


För några veckor sedan fick jag möjligheten att resa ut till Sainte Foy i franska alperna med mitt nya jobb och kolla läget på resorten under lågsäsong.

We stayed in the beautiful chalet La Marquise and were lucky enough to get a beautiful snow fall upon arrival which covered the mountain view in beautiful white snow.


Vi bodde i fina stugan La Marquise och hade turen att få ett fantastiskt snöoväder när vi anlände vilket täckte hela utsikten med vacker vit snö.


I have a new favourite arrival tradition where I bring some of these under eye masks which are perfect for when you've cleaned all the travel dust off and just need something that will freshen the skin up a bit.


Jag har en ny tradition när jag anländer efter en resa vilket är att använda dessa härliga under-ögonen-masker som är perfekta för användning när man tvättat bort allt resdamm och bara vill ha något som fräschar upp hyn lite.


In between seasons the resort is definitely quiet and nothing was open, but it was quiet nice. Very calm and relaxing to kind of have the resort to yourself. And it will be exciting when we come back in January to see it all when it has come alive again.


Såhär mellan säsongerna så är resorten definitivt rätt tyst och ingenting var i princip öppet, men det var ändå lite härligt. Väldigt lugnt och avslappnat att typ ha hela stället för sig själv. Och det ska bli så spännande att komma tillbaka i Januari och se allt när det har kommit till liv igen.


In the evenings we spent some time in the hot tubs on the balcony before dinner which was absolutely amazing! A glass of cold white wine in hand, the crisp mountain air and this beautiful view - do you need anything else in life?


På kvällarna så spendera vi lite tid i stugans hot tub på balkongen innan middagen vilket var så otroligt härligt! Ett glas kallt vitt vin i ena handen, den kyliga bergsluften och den här fantastiska utsikten - behöver man någonting annat?


It was very cold even though the sun was out but I slept with a window open since I absolutely love sleeping when the air is slightly colder than room temperature.

I also had my breakfast outside, wearing my warm puffer jacket and wrapping myself in a blanket - but so worth it to sit outside.


Det var väldigt kallt även om solen var framme, men jag sov med ett fönster öppet eftersom jag fullkomligt älskar att sova i ett rum där luften är aningen kallare än rumstemperatur. Jag åt också frukost ute, påklädd i dunjacka och med en filt - men så värt att få sitta utomhus.


Some early morning ballet barre. Who needs a dance studio?


Lite tidig morgonbalettklass. Vem behöver en danssal?


One one of our last days we decided to walk up to the first ski lift station and were treated to this lovely weather.


På en av våra sista dagar så bestämde vi oss för att promenera upp till toppen av den första sittliften och fick såhär fint väder.


It was weird walking up through the pistes in crispy snow but so lovely to get up, see the views and get to play a bit in the snow.


Det var märkligt att promenera genom pisterna i krispig snö men så härligt att ta sig upp, se den fina utsikten och leka lite i snön.


Next time I'm hear these lifts will be moving!


Nästa gång jag är här så kommer liftarna att röra på sig!Snow always makes me feel a little happy.


Snö får mig alltid att känna mig lite lycklig.Hot tubs, snow and fireplaces - all things you need to feel relaxed and happy.


Hot tubs, snö och en öppen spis - precis vad man behöver för att känna sig avslappnad och glad.xx

Moa


9 visningar

© by Moa Katarina Nilsson. All rights reserved.