• Moa Nilsson

Stockholm guide: Fika Walk

Updated: Oct 26, 2020

Do you like exploring new places by foot? Are you curious about the wonderful Swedish concept of fika? Then this guide to discovering central Stockholm by foot whilst exploring different cafe's and finding your fika favourites is definitely for you!


Gillar du att upptäcka nya platser genom att promenera runt? Är du nyfiken på det svenska konceptet fika? Då är den här guiden till att upptäcka centrala Stockholm tills fots medan man utforskar olika caféer och hittar nya fikafavouriter definitivt för dig!My morning started with getting the tube in to central Stockholm and taking a lovely, cold and crisp morning walk out to Djurgården, a little island connected to the mainland by a bridge which probably is my favourite part of Stockholm.


Min morgon började med att ta tunnelbanan in till centrala Stockholm där jag tog en härligt kall och krispig morgonpromenad ut till Djurgården, en liten ö som är sammanbunden till fastlandet via en bro och är troligtvis min absoluta favoritdel av Stockholm.
I had decided to start at Flickorna Helins café which is located in this charming building called Skånska Gruvan. Is this Stockholms most beautiful building? I think it might be.


Jag hade bestämt mig för att börja vid Flickorna Helins café som ligger i den fantastiska byggnad som kallas Skånska Gruvan. Är detta Stockholms finaste byggnad? Jag tror nog det.It is always a difficult choice of what to go for with your fika, but since it was a cold November morning I decided to go for a saffron bun and a cappucino.


Det är alltid ett svårt beslut att komma på vad som man vill ha till sin fika, men eftersom det var en kylig novembermorgon så bestämde jag mig för en saffransbulle och en cappuccino.Saffransbulle: (the Christmas cousin of the cinnamon bun)

The classic saffron bun is the Swedish lussekatt which has a very specific look in the shape of a twisted S and which often also contains raisins. This bun was truly an amazing saffron bun. Juicy and with lots of flavour! I just wished I would've tried more of their yummy treats, but I guess that's a good reason to come back next time!


Fun fact: According to old tales from the 1600s the saffron bun was the result of trying to scare the devil away. The devil would show up and hurt children whilst Jesus, in the shape of a child, would hand out baked buns to nice children, so since the devil is scared of light people would use this bright coloured spice in the buns to get rid of him.


Saffransbulle: (kanelbullens julkusin)

Den klassiska saffransbullen är ju den svenska lussekatten som ofta har ett väldigt specifikt utseende i form av ett vridet S och innehåller ofta även russin. Denna bullen var riktigt god. Saftig och full av smak! Jag bara önskar att jag hade provat mer av deras godsaker, men jag antar att det blir en bra anledning att komma tillbaka nästa gång.


Kul fakta: Enligt gammal sägen på 1600 talet så kom lussekatterna eller saffransbullarna till för att försöka skrämma bort djävulen. Djävulen brukade dyka upp och ge barn stryk, medan Jesus, i skepnaden av ett barn, istället brukade dela ut bullar till alla snälla barn. Eftersom djävulen är rädd för ljus så använde man den ljusa kryddan i bullarna för att bli av med honom.


It was such a cosy atmosphere and I was listening to my favourite podcast, whilst eating this juicy and delicious saffron bun and watching runners and regulars come by for their "usual" morning coffee. This is definitely my new favourite café in Stockholm!


Den var en sådan mysig atmosfär här och jag lyssnade på en av mina podcastfavoriter Trettio Plus Trevar, medan jag åt den fantastiskt saftiga saffansbullen och tittade på morgonlöpare och stammisar komma förbi för "det vanliga" morgonkaffet. det här är definitivt mitt nya favoritcafé i Stockholm!The interior of the building was so cosy with brick walls, some traditional Christmas decorations, candles on the tables and in some holes in the wall.


Byggnaden var så mysigt inredd med tegelväggar, traditionella juldekorationer, levande ljus på borden och även i små urholkningar i väggarna.It was such a perfect day for a fika walk. Cold, crisp and all you want to do is admire beautiful Stockholm and hide inside with yummy treats.


Det var verkligen en perfekt dag för en fikapromenad. Kallt, krispigt och allt man vill göra är att beundra vackra Stockholm och gömma sig inomhus med lite godsaker.

After I had started my morning at Flickorna Helins I continues my walk towards my next stop. I can definitely recommend exploring all of Djurgården before you head off. There's a lot of fantastic buildings on the island, such as the nordic museum (below) and you can also visit Skansen or the theme park Gröna Lund.


Efter att ha börjat morgonen hos Flickorna Helin så fortsatte jag min promenad mot mitt nästa stopp. Jag kan definitivt rekommendera att utforska hela Djurgården innan man går vidare dock. Det finns många fantastiska byggnader på ön, såsom exempelvis det Nordiska Museet (bild nedan) och man kan även besöka Skansen och Gröna Lund medan man är här.
After walking straight up from Djurgården you will reach Fosch Artisan Patisserie in about a 30 min walk. A classic patisserie with a Swedish twist.


Efter att ha gått rakt upp mot stan från Djurgården så når man Fosch Artisan Patisserie på en dryg halvtimma. Ett klassiskt konditori med en svensk twist.


I decide to go for some macarons with some classic Swedish flavours.

Macarons are sweet almond meringue based confectionary often associated with French origin.

Lingon: (lingonberry) is a little red berry (sometimes called the red gold of the forest) which often tastes a bit sour. It's a very common berry in the northern part of Sweden and it wasn't that long ago children used to get a lingonberry holiday week in September to be able to go out and pick the lovely berries.

Havtorn: (seaberry) is yellow/orange berries that reminds of a blackberry in its shape. They have a very distinct flavour which is difficult to explain - just like with lingonberries - I can just recommend trying them. These macarons were definitely a great way to discover these flavours!


Fun fact: Macarons have been produced since the 8th century in Italy and it was during the Renaissance that the French queen Catherine de' Medici had her pastry chefs make macarons after she'd brought them with her to France in 1533.


Along my macarons I had some äppelmust which is apple juice without added sugar.


Jag bestämde mig för att prova några macarons smaksatta med några klassiska svenska smaker. Macarons är söt konfektyr av mandelmaräng som ofta associeras med franskt ursprung.

Lingon: är små röda bär (ibland kallade skogens röda guld) som ofta smakar lite småsurt. Det är ett väldigt vanligt bär i den norra delen av Sverige och det var inte alls längesedan barn brukade få lingonlov i September så man kunde gå ut och plocka den ljuvliga bären.

Havtorn: är gula/orangea bär som påminner om björnbär i formen. De har en väldigt speciell smak som är svår att förklara - precis som med lingonen - jag kan bara rekommendera att prova dem. Dessa macarons var definitivt ett superbra sätt att upptäcka dessa smaker!


Kul fakta: Macarons har producerats ända sedan 700-talet i Italien och det var under renässansen som det franska drottningen Catherine de' Medici bad sina konditorer att göra macaroner efter att hon tagit med sig dem till Frankrike 1533.


Med mina macarons så drack jag äppelmust, vilket är äppeljuice utan adderat socker.


It was a modern Scandinavian vibe inside the patisserie mixed with a nice atmosphere of jazz music playing and bakers in action behind the counter creating luxurious treats.

There's also a map depicting where the different berries, brands and products come from.


I konditoriet var det en väldigt modern skandinavisk vibe blandat med den härliga atmosfären av jazzmusik och konditorer bakom disken som var i full färd med att skapa lyxiga små bakverk.

De hade även en karta på väggen som visade vart olika bär, märken och produkter kom ifrån.After these delicious little treats I decided it was time for some shopping when I walked across and through Östermalm which is always showcased as a finer, posher area of Stockholm. There are some lovely old buildings and lots of history here and I just wish I knew more about it.


Efter dessa små godsaker så bestämde jag mig att det var dags för lite shopping när jag gick över till Östermalm som oftast ses som den finare och högklassiga delen av Stockholm. Det finns några otroligt fina byggnader och mycket historia och jag önskar bara att jag visste mer om den.

One of my favourite places to stop is Sibyllans Tehandel which is worth visiting just to see the shop. It's an old fashioned tea shop with some lovely options.

This time I bought a saffron tea with chilli and black pepper. The perfect Christmas tea!


En av mina favoritställen att stanna till vid är Sibyllans Tehandel som är värd att besöka bara för att se butiken. Det är en gammeldags tebutik med många härliga valmöjligheter. Denna gång köpte jag ett saffranste med chilli och svartpepper. Perfekt för jultider!


Other places to check out around Östermalm are Saluhallen - a historic market hall selling produce, seafood and gourmet goods. Then I would also recommend walking Kungsgatan down where you'll find a lot more shopping.

Eventually you might feel a bit hungry again and then you have the 1920s style café Vete-Katten around the corner. It does get quite busy so if you want to sit in and eat I would recommend getting here early or do like me and buy something to take away.


Andra platser att kika på runt Östermalm är Saluhallen - en historisk marknadshall som säljer olika produkter, skaldjur och gourmetmat. Sedan skulle jag också rekommendera att gå längs med Kungsgatan så kommer man hitta mer shopping längs med den och i omgivningen.

Så småningom kanske man känner sig lite hungrig igen och då har man det 1920-tals inspirerade kaféet Vetekatten runt hörnet. Platserna blir nsabbt upptagna så om man vill sitta kvar och äta så skulle jag rekommendera att se till att vara här tidigt eller helt enkelt att köpa något att ta med.Time for another walk and to see another part of Stockholm. I continued past the central station and over the bridge to Kungsholmen (Islet of the king). If you have the time and energy it's really nice to walk around Kungsholmen along the water.

Before you head over I could also recommend visiting Åhléns - the big department store where you can find most things you might be looking for.


Dags för en till promenad och för att ta sig till en annan dal av Stockholm. Jag gick vidare förbi centralen och över bron till Kungsholmen. Om man har tid och energi så är det en fin promenad att gå runt Kungsholmen längs med vattnet.

Innan man går över så skulle jag dock rekommendera att besöka Åhléns - det stora varuhuset där man kan hitta det mesta som man kan tänkas leta efter.But I went straight to Bulleboden where I decided to go for a big cup of tea to warm myself up from the biting cold outside and to match I had a chokladboll.


Men jag gick direkt till Bulleboden där jag bestämde mig för att ta en stor kopp varmt te för att få upp värmen efter att ha varit ute i den bitande kylan. Och till det så blev det en chokladboll.


Chokladboll: this is a real classic. And they're so easy to make yourself. The real trick if you don't live in Scandinavia is to find the pearly sugars, however I usually get mine send from lovely Swedish friends or buy them online on Scandikitchen. They're basically balls of cocoa, oats, butter and sugar rolled in desiccated coconut or pearly sugars. You can also add a wee bit of strong coffee to them which I highly recommend. The perfect companion to a cup of tea or coffee.

Fun fact: The chokladboll has an unfortunate history with its name but chocolate ball or oat ball is the most common names for it now.


Chokladboll: detta är en riktig klassiker. Och det är så enkelt att göra dem själv. Det kluriga kan vara att få tag på pärlsocker om man inte bor i Skandinavien, men jag fixar oftast mitt från snälla svenska vänner eller köper dem online på Scandikitchen. Chokladbollar är i stort sätt bollar av kakao, havregryn, smör och socker som rullas i riven kokos eller pärlsocker. Man kan också ha i lite starkt kaffe i dem vilket jag varmt rekommenderar. Den perfekta kompanjonen till ett kopp te eller kaffe.


Kul fakta: Chokladbollen har en lite olycklig historia med sitt namn men chokladboll eller havreboll är numera den vanligaste namnet.


After the fika stop I highly recommend walking down towards the water for a visit to Stockholm City Hall.


Efter detta fikastopp så rekommenderar jag starkt att gå ner till vattnet för ett besök till Stockholms Stadshus.


You get a beautiful view of the Old Town from here, which is our next stop on the fika walk.


Man får en fin utsikt över Gamla Stan från Rådhuset, vilket råkar vara vårat nästa stopp på vår fikapromenad.


You'll can then walk over the bridge and via Riddarholmen (Islet of the Knights) to get there. Riddarholmen in itself is a beautiful little islet to explore as well.


Man kan sedan gå över bron och via Riddarholmen för att ta sig dig. Riddarholmen är i sig själv en fin liten holme som man också kan utforska.


There are some stunning churches in this part of town.


Det finns några fantastiskt fina kyrkor i denna delen av stan.


To really get some sightseeing in I would recommend walking in front of the royal castle to see the parliament and also to get the best possible views of Stockholm by foot.


För at få bästa möjliga sightseeing så skulle jag rekommendera att gå framför slottet för att även se riksdagen och få den bästa utsikten över slottet tills fots.


The castle often get a bit of criticism because of how it looks and my Scottish boyfriend always says it doesn't look like a castle because he is comparing it to Edinburgh Castle, but I kind of like it. It does have a lot of history since it was built after the previous castle was burned down 1697.


Slottet får ofta kritik för sitt utseende och min skotska pojkvän säger alltid att det inte ser ut som ett riktigt slott, då han jämför det med Edinburgh's slott, men jag gillar det ändå. Det har mycket intressant historia eftersom det byggdes efter att det tidigare slottet brunnit ner 1697.This is one of my favourite spots in town, sitting on the stone steps right next to the statue of Gustav III. You'll have a stunning view over the water with all the boats passing by as well as the castle and central Stockholm surrounding you. I chose this spot to enjoy my Mazarin that I bought as takeaway from Vetekatten earlier.


Det här är en av mina favoritställen i stan, att sitta på trappstegen precis vid statyn av Gustav III. Man har fantastisk utsikt över vattnet med alla båtar som passerar och även såklart slottet och centrala Stockholm runt sig. Jag tyckte detta var ett utmärkt ställen att äta upp min mazarin som jag köpte som takeaway from Vetekatten tidigare.


Mazarin: a mazarin is a shortcrust pastry with almond paste and a white icing on top. It's delicious and if you like almond paste (like me) this is a real treat!


Fun fact: It's probably called after cardinal Jules Mazarin and are possibly the cousin of a similar Italien pastry which is 400 years old.


Mazarin: en mazarin är en mördegskaka fylld med mandelmassa och en vit glasyr på toppen. Den är riktigt god och om man gillar mandelmassa (som jag( så är det här en riktig godbit!


Kul fakta: Den har troligtvis fått sitt namn efter kardinalen Jules Mazarin och är möjligtvis kusin med ett liknande italienskt bakverk som är 400 år gammalt.

When you are walking through Old Town you'll pass a lot of beautiful houses, narrow streets and interesting statues. Like this one above of Saint George and The Dragon.


När man går igenom Gamla Stan ser man många fina hus, smala gränder och intressanta stayer. Som denna ovan av Sankt Göran och Draken.If you are in Stockholm Christmas time there's a lovely Christmas market at Stortorget, just be aware that it might be slightly cramped.


Om man är i Stockholm runt jul så har de en mysig julmarknad på Stortorget, men det kan vara bra att känna till att det ofta blir lite trångt bland allt folk som är där.


I hadn't decided which cafe to visit in Old Town but walked past café Kaffekoppen at Stortorget which looked extremely cosy and I was lucky enough to walk in and find a perfect table for myself.

Jag hade inte bestämt mig för vilket fik jag skulle ta sikte på här i Gamla Stan men råkade gå förbi kafé Kaffekoppen vid Stortorget som såg extremt mysigt ut och hade tur nog att hitta ett bord när jag klev in.

And they also had one of my favourite things - the princess cake - available by slice!


Och de hade även en av mina favoritbakverk - prinsesstårta - som kunde köpas per tårtbit!Princessbakelse: this is a cake which usually consists of airy sponge cake layers, raspberry jam, pastry cream and whipped cream with a layer of marzipan on top.

Fun fact: It was originally called a green cake (because the marzipan on top is usually green) but was then given the name princess cake because the Princesses Margaretha (Denmark), Märtha (Norway) and Astrid (Belgium) were so fond of it.


Princessbakelse: det här är en tårta som oftast består av lager av sockerkaka/tårtbotten, hallonsylt, vaniljkräm och grädde med ett lager av marsipan på toppen.

Kul fakta: Från början kallades tårtan för "Grön tårta" (eftersom marsipanen på toppen oftast är grön) men började sedan allas för prinsesstårta eller princessbakelse eftersom Prinsessorna Margaretha (Danmark), Märtha (Norge) och Astrid (Belgien) tyckte så mycket om den.Such a cosy little café.

Så mysigt litet café.What a lovely day spent in Stockholm. It's so nice to be able to do some sightseeing in a town I've already spent so much time in. One of my favourite things about living abroad is that I really get to appreciate it when I'm here, but I do miss is terribly of course as well...


Vilken härlig dag som spenderats med att utforska Stockholm. Det är så härligt att kunna upptäcka en stad på nytt som man redan spenderat rätt mycket tid i. En av mina favoritsaker med att bo utomlands är att man verkligen uppskattar det mer när man väl är här, men jag saknar det såklart också...


Here you can see the route I took, but of course I went off path to have a look at shops and do some shopping along the way. Totally the entire walk came up to about 20,000 steps and the entire day to 30,000 steps so it really was a perfect way to get to spend some time outside, exploring Stockholm and trying some of my favourite fika treats.


Här kan ni se vilket väg jag valde att gå, men jag gick såklart lite utanför den utsatta rutten för att utforska och shoppa på vägen. Totalt så kom jag upp i ungefär 20,000 steg under hela turen men hela dagen blev runt 30,000 så det är verkligen ett perfekt sätt få spendera lite tid utomhus, se Stockholm och få prova lite fikafavoriter.
Things that might be good to bring / Bra saker att ha med i väskan

Platsers / Skavsårsplåster

Camera / Kamera

Gloves and a Hat / Vantar & Mössa

A water bottle / En vattenflaska

A phone with google maps / En telefon med google mapsPin me on Pinterest so you don't forget it when you travel!

73 views0 comments