• Moa Nilsson

Visiting Mackmyra & Gävle: 2 hours with master blender Angela D'Orazio


We got in to Gävle by train on the Sunday evening. The hotel we were staying at is called Elite: Grand Hotel and is located about a two minute walk from the train station. We stayed on the fourth flour and our window was the one on the left hand side just above the top of the fourth flag.


Vi anlände till Gävle med tåg på söndagskvällen. Hotellet vi bodde på heter Elite: Grand Hotel och ligger två minuters promenad från tågstationen. Vi bodde på fjärde våningen och ni kan se vårat fönster till höger om toppen av den fjärde flaggstången.The rooms are quite small, but the bed was very comfy and the breakfast was amazing! There's also a mini fridge on the room which is handy and we were able to keep our window open all night without any disturbing noises. Below you can see the breakfast room where they offer everything from small Swedish pancakes (so called plättar), yoghurts, cereal, fresh bread, fruit, bacon, eggs and other yummy things. There's also a room on the right through the doors, where it's a bit brighter because of the massive windows that overlook the street towards the river.


Rummen var hyfsat små, men sängen otroligt skön och frukosten var fantastisk! Det fanns även en minikyl på rummet vilket jag alltid tycker är bra och vi kunde ha fönstret öppet hela natten utan några ljud som störde. Nedan kan ni även se frukostrummet där de erbjuder allt ifrån plättar, yoghurt, flingor, färskt bröd, frukt, bacon, ägg och annat gott. Det finns även ett rum till höger genom dörrarna där det är lite ljusare med stora fönster som tittar ut över vägen som går precis intill ån.Who doesn't love hotel breakfasts? And this one was one of the better ones. Lots of options, everything felt really fresh, especially the bread which was warm and soft and such a stunning room as well.


Vem älskar inte hotellfrukost? Och det här var definitivt en utav de bättre. Många olika valmöjligheter, allt kändes fräscht och färskt, speciellt brödet som var varmt och mjukt och själva rummet är så otroligt fint det med.


One of the other really good things about the hotel was that they let you borrow bikes for free. It's first come, first serve but we managed to get them! I had read that it would only take about 10-15 minutes to bike to Mackmyra so thought that would be a convenient way instead of putting lots of money on a taxi or walking for 50 minutes.


En av de andra riktigt bra sakerna med hotellet var att de lät gästerna låna cyklar utan kostnad. Det var först till kvarn men vi lyckades lägga vantarna på dem! Jag hade läst på att det endast skulle ta 10-15 minuter att cykla till Mackmyra så tänkte att det skulle vra ett bra sätt att ta sig dit utan att behöva lägga en massa pengar på taxi eller behöva promenera 50 minuter.


It turned out to be so easy to get there by bike and 15 minutes later (after a few wrong turns and a lot of looking at google maps) we were at Mackmyra whisky village! We basically only needed to follow the river on the right hand side, cross left over the river when the road started to turn and then followed the semi-large road that led past the collage and then went straight to the distillery.


Det visade sig vara så lätt att ta sig dit och 15 minuter senare (efter någon enstaka återvändsgränd och tack vare google maps) så vr vi framme vid Mackmyra whiskyby! Vi behövde i princip bara följa ån på höger sida, korsa ån när vägen började svänga och sedan följa den någorlunda stora vägen som ledde förbi högskolan och hela vägen rakt till destilleriet.


So this part of the distillery is the new one which was introduced in 2011 with the 35m tall gravity distillery. The older, more classic looking distillery, is a bit further away outside of Gävle, but we didn't have time to visit this time around, so might have to come back for that! The old distillery is now where they make the gin and it also acts as an experimental distillery and is available if anyone has some money to spare and wants to make their own whisky.


Den här delen av destilleriet är den nya delen som introducerades 2011 med det 35m höga gravitations-destilleriet. Det äldre, mer klassiska destilleriet ligger lite längre bort utanför Gävle, men vi hade tyvärr inte tid att besöka dem denna gången, så får se till att komma tillbaka! I det gamla destilleriet gör de nu sin gin och det fungerar även som ett destilleri där man kan utföra fler experiment om man vill, det är också tillgänglig om man har lite pengar över och vill göra sin egen whisky.We were lucky enough that Angela, who is the master blender (and chief nose officer CNO - what a great title) of Mackmyra, had time to show us around. She's a busy woman, especially since we managed to show up on the same day as a multi-day press event for the launch of Intelligens, the new AI whisky, was happening, but kindly lent us two hours of her time.

We started at the top of the distillery which had the most amazing view of the surroundings. They also have a sky bar up there and just imagine enjoying a dram or two with this view?!


Vi hade sån otrolig tur att Angela, som är master blender (och chief nose officer CNO - vilken fantastisk titel!) på Mackmyra, hade tid att visa oss runt. Hon är en väldigt upptagen kvinna, speciellt eftersom det var press-event för lanseringen av den nya whiskyn Intelligens, som skapats med hjälp av AI-teknologi, samma dag, men hon var snäll nog att låta oss låna två timmar av hennes tid. Vi började på toppen av destilleriet där man har en helt fantastiskt utsikt över omgivningen. De har även en sky bar här uppe och bara tänk att få njuta av en whisky eller två med den här utsikten?!It's a long way down, and even though there's a lot of equipment in the way I still got the feeling of vertigo when I looked down.


Det är verkligen högt upp och även om det är en massa utrustning i vägen så fick jag ändå lite svindel av att titta ner.


The gravity distillery uses the force of gravity for its production. Instead of pumping barley, wort, water and spirit up and down several times, you start at the top and let it work itself downwards through the different stages of production.


I already knew that Mackmyra uses Kronjäst (sweet baking yeast) which is the kind you would buy in the local supermarkets around Sweden for your baking at home, since Angela totally blew my mind when she told us this at a tasting she hosted in Edinburgh last year. But to actually see the large packages that are the exact same packaging as the smaller yeast packages that you get in the shops was still a weird feeling.


Gravitations-destilleriet använder sig av gravitationskraften i sin whiskyproduktion. Istället för att behöva pumpa kornmalt, vört och destillat upp och ner mellan olika ställen flera gånger så börjar man högst upp och låter det jobba sin väg neråt igenom de olika delarna av produktionen.


Jag visste redan att Mackmyra använder Kronjäst för söta degar, vilket är den jäst man kan köpa på sin närmsta mataffär i Sverige och använda för bakning hemma, eftersom jag blev så överraskad av detta faktum när Angela berättade det på en provning som hon höll i i Edinburgh förra året. Men att faktiskt se exakt samma paket av jäst, om än större, som man själv köpt i affären kändes ändå konstigt.
Angela told us that the Swedish sweet baking yeast isn't the most efficient yeast, and that if they used a brewers yeast or distillers yeast they might be able to get more alcohol and a larger yield of whisky, but that she doesn't want to change the yeast since it would change the character of Mackmyra whisky.


Angela berättade att den svenska bakjästen inte är den mest effektiva jästen, och att om an använder en bryggerijäst eller destillationsjäst så kanske man hade kunnat producera mer alkohol och därmed större mängder whisky, men att hon inte vill ändra jästen eftersom det skulle påverka whiskyns karaktär.


I always love seeing a pot still. These stills are from Forsyths in Rothes, Scotland and have a slightly different lyne arm to the ones in the old distillery since they were in a protected building where the equipment had to be adjusted to the size and design of the rooms instead of building a distillery to fit them.


Jag blir alltid så taggad när jag ser en enkelpanna. Dessa pannor är från Forsyths i Rothes, Skottland och har en annorlunda lyne arm än de som finns på det gamla destilleriet eftersom byggnaden var k-märkt och all utrustning var tvungen att anpassas efter hur byggnaden såg ut och inte tvärt om.Mackmyras spirit safes are so called "spirit clocks" and they look different to all other spirit safes I have ever seen before, but they had a really lovely design and it was really interesting to see them at work.


Mackmyras spirit safes är så kallade spritklockor och ser annorlunda ut än alla spirit safes som jag någonsin sett förut på destillerier, men de hade en riktigt fin design och det var väldigt intressant att se dem in action.Angela was kind enough to take a sample of the foreshots for us to try and also let us compare it to a sample of the new make. Since the sample was from one specific point of the foreshots it was still quite watery and very different to the new make. The new make had a lovely character to it with notes of fresh wood, green fruits and a yeasty sweetness.


Angela var snäll nog att låta oss prova en liten bit av det destillat som forsade igenom spritklockan och vi fick även prova den sammanlagda råspriten. Eftersom det nyhällda provet var från en specifik del av destillatet, huvudet, och väldigt tidigt taget så var det fortfarande ganska vattnigt och väldigt annorlunda till råspriten. Råspriten hade en riktigt god smak med noter av färskt trä, gröna frukter och en jästig sötma.We then made our way out of the distillery and along the back of it on a lovely path through the forest which led us to the forest warehouse. Mackmyra focuses a lot on letting people buy private casks and store them in one of their many warehouses. They have warehouses in a cliff outside of Gothenburg, in the archipelago of Stockholm and on a mountain top at a Swedish ski resort to mention a few. Mackmyra lets people choose which of their three recipes they want to put in to the cask and what cask to use. Mackmyras unpeated recipe is called Elegant and is described as smooth and fruity. The smoky recipe is called Rökigt and uses two parts Elegant and one parts of the smoky distillate that they produce using peated malt that has been peated on site with Swedish peat and also juniper twigs. They also have a heavily peated recipe where they use one part Elegant and two parts of the smoky recipe instead. And there's lots of variation of casks, from the gravity casks (where the ends of the casks are Swedish oak) to ex-rum, oloroso and bourbon casks. All are usually 30liter casks.


Several people at Mackmyra told us that one of the nicest things about owning a private cask with friends or family is that they get a good reason to meet at least once a year when they visit the cask to sample and see how it's progressing.


Vi gick sedan ut ur destilleriet och bakom byggnaden till en mysig liten skogsstig som ledde oss direkt till skogslagret. Mackmyra har mycket fokus på privatpersoner som köper egna fat och lagrar dessa i ett av sina många lager runtom i Sverige. De har lager i en klippa utanför Göteborg, i Stockholms skärgård och på en bergstopp i Lofsdalen för att nämna ett par. Mackmyra låter sina kunder vara med att välja vilket slags recept de vill ha och vilket fat det ska lagras på. Mackmyras recept utan rök kallas Elegant och beskrivs som lenare och fruktigare. Det rökiga receptet heter Rökigt och använder två delar Elegant och en andel rökig råsprit som röks vid destilleriet med svensk torv och enris. Det finns även ett starkt rökigt recept där det är två andelar rökigt recept och en andel Elegant. Och det finns en mängd olika fat, från deras gravity fat (där ändarna är utav svensk ek) till rom, oloroso och bourbonfat. Alla är oftast 30liters fat.


Flera olika personer på Mackmyra berättade att en utav de bästa sakerna med att äga ett fat tillsammans med familj eller vänner var att det blev ett utmärkt sätt att ses åtminstone en gång om året för att besöka fatet och se hur det går för det.Angela told us we were too cute in our photos and told us to be a bit more crazy and this happened. I might need to practice my crazy photo poses so I don't always look like an evil minion...


Not here to steal your guy, but maybe your cask.


Angela tyckte vi var alldeles för gulliga på våra foton och tyckte vi skulle vara lite mer galna så då blev det såhär. Jag kanske får öva lite mer på mina poser för galna bilder så jag inte ser ut som en tokig elak hantlangare...After seeing the warehouse we got to walk past the building where they smoke the malt (which smelled of lovely peat and wood smoke) and then we headed back to Angelas lab where she took out a few different bottles for us to try.


Efter att ha visat oss lagret så tog Angela med oss så vi fick se rökeriet (som doftade underbart av torv och trärök) och sedan gick vi tillbaka till hennes labb där vi fick prova ett par olika flaskor.First she brought out the new Intelligens, which is the world's first AI whisky. In a collaboration with Microsoft and Finnish Fourkind they have put a lot of information about whisky recipes, reviews, awards and so on which the AI has then generated in to whisky recipes. It was then up to Angla to choose the recipe and supervise so the whisky turned out alright. I was kind of hoping it would be slightly weird and quirky in its character (I mean I love quirky whiskies) and the flavour was certainly interesting. It was unlike any whisky I've tried before and I loved how unique it was. A very pleasant smooth flavour that was difficult to pinpoint so all I can say is go out there and try it and see what you think!


Först så tog hon fram nya Intelligens, som är världens första whisky, gjord utav AI. I samarbete med Microsoft och finska Fourkind så har de matat in en mängd information i programmet såsom recept, recensioner, medaljer och så vidare och så har AI sedan genererat olika whisky recept. Sedan var det Angelas uppgift att välja recept och övervaka så det blev en bra whisky. Jag hoppades på att det skulle bli en lite knasig smak (eftersom jag älskar knasiga och intressanta smaker) och det var det definitivt. Olik all annan whisky jag provat innan och jag älskade hur unikt den smakade. En väldigt trevlig len smak, och det var svårt att sätta fingret på vad det liknade så kan bara uppmuntra till att få tag på en dram och se vad du själv tycker!


We also tried Jakt, which was a whisky matured on seasoned hunting wine casks (hunting wine is a wine made from lingonberries and blueberries from Grythyttan Vin) and the new mysterious seasonal whisky which is being released next month. I just love how innovative, quirky and experimental Mackmyra can be with its whisky and I'm so happy that the results are so nice! It's so lovely when they use their Swedish heritage in their whisky, such as using cloudberry wine casks, Swedish oak and juniper twigs with their peat. I might be slightly bias but discovering the flavours of Mackmyra has made me appreciate my Swedish heritage even more and makes me more proud to be from Sweden.


Vi provade även Jakt, som är en whisky lagrad på mättade jaktvinsfat (vin gjort på lingon och blåbär från Grythyttans Vin) samt den nya mystiska säsongswhiskyn som släpps nästa månad. Jag fullkomligt älskar hur innovativt, knasigt och experimentellt Mackmyra kan vara med sin whisky och jag är så glad att det blir så bra resultat! Det är fint att se att de använder sitt svenska arv i sin whisky, såsom att använda hjortonvinsfat, svensk ek och enris med sin torv. Jag kanske är lite partisk men genom att upptäcka Mackmyras smaker så har jag börjat uppskatta mitt svenska arv allt mer och det gör mig stolt att vara från Sverige.Here below you can see the distillery from the back. The sky bar is at the top, then you have the wash backs and underneath is where the stills are.


Här nedan kan ni se destilleriet från baksidan. Deras sky bar är högst upp, sedan är det jästankarna under och enkelpannorna ännu längre ner.


We were really surprised by how nice weather we had throughout our time in Sweden, but you could feel the autumn chilliness in the wind. I really want to come back and see what the distillery and surroundings look like covered in snow. And I would love seeing the warehouse where Mackmyra store their casks 50m below the surface in the old Bodås mine.


Vi var riktigt överraskade över hur fint väder det var under vår resa i Sverige, men man kunde känna höstkylan komma krypandes i vinden. Jag vill verkligen komma tillbaka när allting är täckt av snö och se hur det ser ut då. Och jag skulle fullkomligt älska att få se det lagret där Mackmyra lagrar sina fat 50m under marken i Bodås Gruva.


And here below is the distillery from the front, the two big tanks hold either peated malt or unpeated malt.

And just in front you can see two quirky whisky-loving swedes (I'll keep practicing my crazy poses).


Här under är destilleriet framifrån, de två stora tankarna håller antingen rökig malt eller kornmalt som inte rökts.

Och precis framför ser ni två knasiga whisky-tokiga svenskar (får fortsätta att öva på mina knäppa poser ett tag till).After our visit Angela had to run to prepare for the press-event later that day and we sat down in the restaurant and a had a lovely lunch. I enjoyed breaded plaice with potatoes and Cody had a nice burger. We ended up also ordering the lunch tasting where you get three drams from the bar to sample for only 120:-. With the help from the lovely Daniel we got three whiskies I've never tried before; the Moment Skogshallon (a whisky matured on wild raspberry wine casks), one of the jubilee cask releases and a reserve cask which was a peated whisky matured on American oak.


Efter vårat besök så var Angela tvungen att jobba vidare inför press-eventet så vi satte oss i restaurangen för lite lunch. Jag åt en toppengod panerat rödspätta och Cody tog en hamburgare. Vi beställde även en lunchprovning där man fick tre olika drams från baren att prova för endast 120:-. Men hjälp av snälla Daniel så fick vi tre whiskies som vi aldrig hade provat förut; Moment Skogshallon (en whisky lagrad på hallonvinsfat), en från årsjubileets olika fat och en reserve som var en rökig whisky som lagrats på amerikansk ek.My favourite one was the jubilee cask whisky, which had notes of ripe pears and marzipan! The jubilee cask was created to celebrate the 20th year of Mackmyra which is this year (!) and the ends of the casks are made of new Swedish oak (with special carvings in the wood for more wood contact) and the rest is American oak. The Moment Skogshallon was chewier than I expected and the nose improved with a few drops of water, but the flavour was nicer without and quite smooth but spicy - whisky can be so unpredictable!


Min favorit var jubileumsfatswhiskyn som hade noter av mogna päron och marsipan! Jubileumsfaten togs fram för att fira Mackmyras 20års jubileum som är i år (!), och ändarna av fatet är av ny svensk ek (med speciella ristningar i trät för ytterligare kontakt) medan kroppen är av amerikansk ek. Moment Skogshallon var "tuggigare" än jag hade förväntat mig och tyckte att doften förbättrades med några droppar vatten, men dock var smaken trevligare utan vattnet och var väldigt len men kryddig - whisky kan vara så oförutsägbart!The third whisky which was peated tasted like burned fresh wood or like licking charcoal which might sound weird but was really interesting and nice. This might sound weird but the peated whisky from Mackmyra really tastes like Swedish forest to me, which might be because I used to hike in to the woods with my family when I was young and we used to set up a bonfire and grill sausages or chicken, so I don't know if it might remind me of that, but whatever it is - I like it!


Den tredje whiskyn som var rökig smakade som brunnet färskt trä eller som att slicka på träkol vilket kanske låter lite konstigt men som var riktigt intressant och trevligt. Det här kanske låter tokigt också men den rökiga whiskyn från Mackmyra smakar som svensk skog, tycker jag, vilket kanske beror på att vi brukade vandra i skogen när jag var liten och göra upp eld och grilla korv och kyckling vilket det kanske påminner om, men vad det än är - så gillar jag det!


It's definitely a stunning bar full of interesting Mackmyras so I would definitely recommend doing the lunch tasting and talking to the guys behind to bar to get a good line up. Some of my favourites are the Brukswhisky, Vinterglöd and Moment Fjällmark.


Det är definitivt en stilig bar full av intressanta whiskies från Mackmyra så jag skulle definitivt rekommendera att göra lunchprovningen och att prata med gänget bakom baren för att hitta några bra smakprov. Några av mina favoriter är Brukswhisy, Vinterglöd och Moment Fjällmark.After some really interesting hours full of new information we cycled back to the hotel to enjoy some time in the spa. There was a jacuzzi, steam sauna and sauna as well as some fruit and water that guests of the hotel could enjoy for 80:- pp. Right next to it there was also a nice looking gym but we never had the time to try it out.


Efter ett par riktigt intressanta timmar fyllda av ny information så cyklade vi tillbaka till hotellet för att slappna av lite på relaxen. Det fanns jacuzzi, ångbastu och vanlig bastu samt frukt och vatten som hotellets gäster kunde få tillgång till för 80:- pp. Precis intill låg även ett fräscht gym men hann aldrig prova det.We also tried another Swedish drink which was the sparkling birch sap wine Sav. I thought it would taste more earthy than it did but it actually just reminded me of a more citrusy and fresh champagne, with less of the bready and dry notes. Would definitely drink again!


Vi provade även en annan svensk dryck nämligen det kolsyrade björksavsvinet Sav. Jag trodde det skulle smaka mycket mer jordigt än det gjorde men det påminde mer om en champagne med mer citrus och färska toner och mindre brödig och torr karaktär. Skulle absolut dricka igen!The plan was to go out to eat at Pinchos for some tapas in the evening, but it was closed on Monday’s so we had to do something else instead.


Planen var att vi skulle gå ut och äta på Pinchos på kvällen för lite tapas men de hade stängt på måndagar så fick planera om.

Both evenings we ended up eating in the hotel room. One night it was pizza that we collected from a nearby pizza place and the other night we went to ICA Supermarket and bought some charcuterie, meatballs and noodles that we cooked with help of the kettle on the room. We forgot to get cutlery in the shop so we had to eat with wooden coffee spoons as chopsticks. Everything works with a bit of imagination.


Båda kvällarna så åt vi middag på hotellrummet. Ena kvällen blev det pizza som vi hämtade från en närliggande pizzeria och den andra kvällen gick vi till ICA och köpte lite chark, köttbullar och nudlar som vi lagade med hjälp av vattenkokaren på rummet. Vi glömde dock att ta med bestick från butiken så fick använda kaffeskedar i trä som ätpinnar. Allt funkar med lite fantasi.And then it was time to travel back to Scotland. I was surprised by how easy it is to get to Gävle by train. Only 1h from Arlanda airport or 1.5h from Stockholm.


When flying to Sweden I can recommend getting a Mackmyra Traveler whisky and a marabou chocolate bar on the flight as a warm up treat for your Swedish adventures. The spiciness of the whisky balances out the creamy chocolate really well!


Och sedan var det dags att flygs tillbaka till Skottland. Jag var överraskade över hur lätt det var att att ta sig till Gävle med tåg. Endast 1h till Arlanda och 1.5h från Stockholm.


Om du reser till Sverige kan jag absolut rekommendera att prova en Mackmyra Traveler Whisky och en marabou. Kryddigheten i whiskyn balanserar upp den gräddiga sötman i chokladen riktigt trevligt!


Thank you/Stort tack Mackmyra for letting us visit!


Moa


xx

62 visningar

© by Moa Katarina Nilsson. All rights reserved.